Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website [ www.cellariushaarmode.nl   ]en ontvangers van online mailingen van [Cellarius haarmode ]hierna te noemen: wij of de Salon. Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens
omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Neem voor vragen contact op met [ Cellarius haarmode ]of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:
• het inplannen van afspraken met jou;
• het jou goed van dienst kunnen zijn in onze Salon;
• het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
• het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede
bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante
producten en diensten;
• klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons
te doen;
• ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
• ter verbetering van onze website;
• anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
• het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:
• Door jou ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet
verplicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te
verstrekken):
• Je naam
• Geboortedatum*
• Geslacht*
• Adresgegevens*
• Je telefoonnummer*
• Je e-mailadres*
• Jouw bankrekeningnummer met tenaamstelling*
• Gegevens over je activiteiten op onze website;
• Overige gegevens:
• Gegevens over jouw surfgedrag op onze site;
• IP-adres internetbrowser en apparaat type.
Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:
• Klantgegevens uit onze historie met jou:
• Gemaakte afspraken
• Behandelingen
• Gekochte producten
• Recepten
• Kassabonnen
• Gespaarde punten
• Verkochte abonnementen
• SEPA incasso’s
• Log verzonden e-mail
Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van
ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de
persoonsgegevens van het kind.

Cookies

Onze Salon gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:
1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd
en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies
uitzetten via je browser.
Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media.
Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt,
word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt
plaa tsen zi j cookies . Meer in forma tie over deze cookies vind je op hun eigen
website: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De Salon gebruikt deze dienst om bij te houden
en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. De Salon heeft hier geen invloed op. De Salon heeft jouw IPadres
binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q.
gedeactiveerd.
Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig
te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over
onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming
voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te
laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke
verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons.
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de
ouders. [ schriftelijk of per email ]Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden
teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.
Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met de Salon: [  Cellarius haarmode   ]

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon dan heb je
het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bewaartermijn
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door
jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We
zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.
Denk hierbij aan:
– mailchimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)
– banken (als je anders dan contant betaalt)
– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
– Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)
Met bedri jven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via
hyperlinks kunnen worden bezocht.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw
persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of
misbruik, neem dan contact op met [ JPE Cellarius ]
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het
verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van
eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op [22-05-2018]

Contactgegevens

Naam Salon [Cellarius haarmode
Adres: [Ossenweerdstraat 1, 7412 BH Deventer]
Telefoon [0570-614666]
Email [kapperdeventer@gmail.com]
KvK-nummer Salon [ 51633752 ]
is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00ur.